avangard-pressa.ru

На якій стадії розробки та прийняття управлінського рішення керівник проводить виявлення і визначення проблем? - Психология

1. На орієнтовній

2. На розрішувальній

3. На ознайомчій

4. На розпоряджувальній

255. Наказ містить розділи (частини):

1. Констатуючу, аналітичну, розпорядницьку, додатки

2. Цільову, структурну, ресурсну, планову

3. Заходи, виконавці, терміни виконання, відмітка про виконання

4. Потужність, кадри, діяльність, фінанси закладу

256. При якому стилі керівництва в екстреній ситуації керівник не завжди здатний самостійно прийняти рішення:

1. Демократичному

2. Ліберальному

3. Автократичному

4. Директивному

257. До офіційно діючих спеціалізованих закладів ООН та ради Європи в галузі охорони здоров'я відносяться:

1. Економічна і Соціальна Рада, Всесвітня організація охорони здоров’я

2. Дитячий фонд - ЮНІСЕФ

3. Всесвітня медична асоціація, Всесвітня психіатрична асоціація, Рада міжнародних медичних наукових організацій

4. Ліга товариств Червоного Хреста та Півмісяця, Міжнародне товариство реабілітації

258. До добровільних професійних (медичних) організацій системи міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я відносяться:

1. Всесвітня медична асоціація, Всесвітня психіатрична асоціація, Рада міжнародних медичних наукових організацій

2. Економічна і Соціальна Рада, Всесвітня організація охорони здоров’я

3. Дитячий фонд - ЮНІСЕФ

4. Ліга товариств Червоного Хреста та Півмісяця, Міжнародне товариство реабілітації

259. До організацій ООН, що не мають статусу спеціалізованих закладів, в галузі охорони здоров'я відносяться:

1. Дитячий фонд - ЮНІСЕФ

2. Економічна і Соціальна Рада, Всесвітня організація охорони здоров’я

3. Всесвітня медична асоціація, Всесвітня психіатрична асоціація, Рада міжнародних медичних наукових організацій

4. Ліга товариств Червоного Хреста та Півмісяця, Міжнародне товариство реабілітації

260. До неурядових громадських організацій системи міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я відносяться:

1. Ліга товариств Червоного Хреста та Півмісяця, Міжнародне товариство реабілітації

2. Економічна і Соціальна Рада, Всесвітня організація охорони здоров’я

3. Дитячий фонд - ЮНІСЕФ

4. Всесвітня медична асоціація, Всесвітня психіатрична асоціація, Рада міжнародних медичних наукових організацій

Досягнення всіма жителями Землі такого рівня здоров’я, який дасть їм змогу вести життя повноцінне в соціальному та економічному відношенні – це основна мета

1. Програми „Досягнення здоров’я для всіх у двадцять першому столітті”

2. Женевської декларації

3. Міжнародного кодексу медичної етики

4. Гавайської декларації

Поліпшення рівня здоров’я людства і забезпечення досяжної (рівних можливостей) для мешканців усіх регіонів світу високоефективної медичної допомоги – генеральна мета

1. Системи міжнародного співробітництва

2. Всесвітньої організації охорони здоров'я

3. Всесвітньої медичної асоціації

4. Всесвітньої психіатричної асоціації

Покращення системи охорони здоров’я для всіх, незалежно від раси, віросповідання, політичних переконань і соціального становища – генеральна мета

1. Всесвітньої медичної асоціації

2. Всесвітньої організації охорони здоров'я

3. Системи міжнародного співробітництва

4. Всесвітньої психіатричної асоціації

Зміцнення здоров’я найбільш вразливих груп населення – це одна із цілей

1. Програми «Досягнення здоров’я для всіх у двадцять першому столітті»

2. Гавайської декларації

3. Міжнародного кодексу медичної етики

4. Женевської декларації

Профілактика та скорочення чисельності найбільш поширених і соціально вагомих груп захворювань – це одна із цілей

1. Програми «Досягнення здоров’я для всіх у двадцять першому столітті»

2. Міжнародного кодексу медичної етики

3. Гавайської декларації

4. Женевської декларації